Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294 комбінованого типу" Криворізької міської ради
Батькам

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (доброчинних) внесків від юридичних та фізичних осіб

 

Наказ №333 від 31.10.2016 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб".
Розпорядження Міського Голови Ю. Вілкула № 200-р від 24.10.2016 "Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста".
 Наказ Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради "Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти" від 19.10.2017р. № 346. 

 

Закони України:

  • "Про освіту".
  • "Про загальну середню освіту" (зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти" від 04.10.2011)..
  • "Про благодійництво та благодійні організації".

Постанови, положення

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування".
  • Постанова Кабінету Міністріі України від 27.08.2010 року № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчльними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності ".
  • Постанова Кабінету Міністріі України від 27.08.2010 року № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад ".

 

Інші документи
Наказ МОН, Мінекономіки, Мінфін від 23.07.2010 №736/902/758 "Про затвердження порядків гадання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"
Лист МОН України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних і спонсорських внесків".
Лист МОНмолодьспорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків".
Лист МОНмолодьспорту України від 13.10.2011 №1/11-9472 "Щодо збору коштів з батьків".
Лист МОНмолодьспорту України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків".
Лист МОН України від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків".
Лист МОН України від 28.11.2013 №1/9-848 "Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах".
Лист УОН виконкому Криворізької міської ради від 01.09.2016 №1860 "Щодо благодійних внесків".

 

 

З метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків було прийнято розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста» та видано накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2016 №333 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних  (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та від 19.10.2017 №346 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти».

Вимагаю:

-         Неухильного виконання вищезазначених документів;

-         Розмістити копії цих документів на інформаційних стендах для батьків та сайтах закладів освіти.

Наголошуємо , що у разі порушень вимог чинного законодавства щодо благодійних внесків, персональну відповідальність несе керівник закладу.

 

 

 

Начальник управління                                     Т.Кріпак

_______________________________________________________________________________________________

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

                                             Н А К А З

31.10.2016                           м. Кривий Ріг                                  №333

Про дотримання чинного
законодавства щодо отримання,
використання та обліку благодійних
(добровільних) внесків від
юридичних та фізичних осіб

 

На виконання розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста», відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я , соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків.

 

НАКАЗУЮ:

1.     Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

1.1.         Вжити необхідних заходів щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства стосовно отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб в закладах освіти району.

1.2.          Провести інструктивно-методичні практикуми для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

1.3.         Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

1.4.         Включати до планів перевірки навчальних закладів з питань стану фінансово-господарської діяльності питання щодо надходження, обліку та використання благодійних внесків.

2.     Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам позашкільних навчальних закладів:

2.1.         Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.2.         Не допускати незаконного збирання коштів працівниками начальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

2.3.         Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб із залученням працівників централізованої бухгалтерії відділів освіти виконкомів районних у місті рад.

2.4.         Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків в навчальних закладах.

2.5.         Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у засобах масової інформації.

2.6.         Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.7.         Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно 10 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю .

2.8.         Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки виконкому міської ради до 01 січня щорічно

3.     Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л., контроль -  залишаю за собою.

В.о. начальника управління                                              Т.Кріпак


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

                                             Н А К А З

від 19.10.2017                           м. Кривий Ріг                                  №346

Про прозорість та відкритість

Діяльності закладів освіти

 

Відповідно до ст..ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

 

НАКАЗУЮ:

1.     Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.         Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2.         Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3.         Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4.         Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1.  Кошторисів доходів та видатків на відповідальний рік, щорічно до 1 лютого;

1.4.2.  Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

1.4.3.  Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отримання як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

1.4.4.   Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5.         Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

2.     Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасникам освітнього процесу та працівникам закладів на території навчальних закладів.

3.     Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

4.     Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».

5.     Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної , на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті  рад та керівників закладів.

6.     Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та КЗ «Інноваційно -методчний центр» в термін до 31.10.2017 р.

7.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                             Т.Кріпак