Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 294 Криворізької міської ради

 

STOP БУЛІНГ

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!    УВАГА!   УВАГА!

 

ГАРЯЧІ ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ:   

 

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до16.00);                                        

 

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116000;                                              

 

Гарячая лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500335;              

 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;                               

 

Уповноважений Президента України з прав дитини 0 44 255 76 75;                         

 

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213103;                                 

 

Національна поліція України 102.

 

 

УВАГА !!!

 

Новоприйнятий Закон передбачає низку штрафів за цькування. - Штрафи за булінг становитимуть від 50 до100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

 

Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700 - 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 відсотків заробітку.

 

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

 

І. Загальні положення
 

Правила поведінки здобувачів освіти розроблені на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту, Дотримання правил поведінки здобувачів освіти є обов'язковим з моменту прийому до закладу дошкільної освіти.

 

ІІ. Обов'язки здобувачів освіти
 

 • Виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;
 • Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;
 • Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які дотримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • Бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони здоров'я і особистої гігієни;
 • Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

   

ІІІ. Відповідальність здобувачів освіти за порушення правил поведінки

 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

За нанесення матеріальних збитків у зв'язку із пошкодженням державного, громадського і особистого майна відповідальність несуть батьки здобувачів освіти.

За вчинення правопорушень здобувачі освіти несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.


Стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

 

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

 

Батьки здобувачів освіти мають право:

 

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 

Батьки здобувачів освіти зобов'язані:

 

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

   

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

 Інші права та обов'язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У 

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров'я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру (за показниками, в період карантину).

2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.

3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.

4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.

5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.

6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.

7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров'ю дітей, бути втраченими.

9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.

10. Забирати дитину не пізніше 19.00.

11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.

12. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з дитячого садка.

13. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.

14. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).

15. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.

16. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.

17. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

18. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.

19. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

20. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

21. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.

22. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.

23. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.

24. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або директора.

25. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

 

Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:

 • Приходити вчасно в дитячий садок.
 • Вітатися з усіма працівниками ЗДО.
 • У всьому слухатися вихователя.
 • Якщо щось болить, то обов'язково про це сказати вихователю.
 • Берегти іграшки, майно та книги.
 • На прогулянці не бруднити одяг.
 • В групі голосно не кричати та не бігати.
 • Не ходити в вологому одязі.
 • Не ображати дітей зі своєї групи.
 • Слідкувати за станом свого одягу.
 • Мати особисті носові хустинки.
 • Акуратно вішати одяг в свою шафку.
 • Дотримуватися вимог безпеки.

 

Додаток до наказу 

№43-ОД 

від 01.09.2022

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду випадків булінгу 

серед учасників освітнього процесу

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу №294 Криворізької міської ради


 

 1. Склад комісії, права та обов'язки її членів

 

 1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. 

Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі.

 1. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. 

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п'яти її членів. До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог закладу дошкільної освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

 1. Головою комісії є керівник закладу освіти. 

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду. Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов'язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря. У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії. 

 1. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. 
 2. Член комісії має право: 
 • ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці; 
 • подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; 
 • брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; 
 • висловлювати окрему думку усно або письмово; 
 • вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
 1. Член комісії зобов'язаний:
 • особисто брати участь у роботі комісії; 
 • не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 
 • виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії; 
 • брати участь у голосуванні. 


 

 1. Порядок роботи комісії

 

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

 2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: 

 • законності; 
 • верховенства права; 
 • поваги та дотримання прав і свобод людини;
 •  неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); 
 • відкритості та прозорості; 
 • конфіденційності та захисту персональних даних; 
 • невідкладного реагування; 
 • комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); 
 • нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

 Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про 

Інформацію», «Про захист персональних даних». 

3. До завдань комісії належать: 

 • збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви; 
 • розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: 

 • оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин; 
 • визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);
 •  моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів; 
 • надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;
 •  надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

          4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. 

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. 

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом директора закладу дошкільної освіти. 

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право: 

 • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; 
 • ставити питання по суті розгляду; 
 • подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються. 

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням. 

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих Днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти. 

 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №294 Криворізької міської ради

 

Відповідно до Закону України « Про освіту» (розділ І, ст. 25, 26) керівник закладу дошкільної освіти:- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти:

 • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 •  сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів).

 

Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти:

 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 •  повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, вихователю, практичному психологу. Окрім цього, батьки можуть звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

 

Слід запам'ятати:

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

4. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

5. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

6. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування).

 

1.Відповідно до заяви про випадок булінгу (цькування) керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.Наказом керівника закладу освіти по ЗДО пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі директора, педагогічних працівників, психолога та батьків потерпілого, інших зацікавлених осіб.

3.Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

4.Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

5.За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи протягом однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України, Службу у справах дітей.

6.Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу(цькування) реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

7.У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із заявою до органів Національної поліції України.

8.За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

 

Процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу.

 

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Учасником освітнього процесу (педагогічні працівники, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява про випадок цькування.

 

 

 

Зразок заяви

Директору КЗДО КТ №294 КМР

__________________________

                                                                                (ПІБ)

від кого ___________________

                                                                                     (ПІБ)

ЗАЯВА

Зміст заяви викладається  довільній формі. 

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

Вказуються відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

 

Дата                                                                                        Підпс

 

 

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)в КЗДО № 294 на 2022-2023 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні за

контроль

та виконання

Термін виконання

1

Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки

практичний психолог

Вересень-травень

2

Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст.8,10)

директор, практичний психолог

Серпень-вереснь

3

Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання , вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу.

практичний психолог, вихователь-методист

Жовтень

4

Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей , підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо

директор, вихователь-методист, практичний психолог

впродовж року

5

Розміщення нормативно-правових документів,телефонів довіри на інформаційних стендах та веб - сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадкості.

вихователь-методист, практичний психолог

за запитом

6

Невідкладне інформування , у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

директор

у разі виявлення випадку

7

Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу які вчинили булінг, стали свідками або постраждали від булінгу.

практичний психолог

за запитом

8

Створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО №294 (далі-Комісія)

директор

 

9.

Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування ) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень.

комісія

у разі виявлення випадку