Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 294 Криворізької міської ради

 

Програма за якою працюємо

Наш дошкільний заклад працює над програмою розвитку дошкільників  "Українське дошкілля"

 

 

Мета програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», автор-упорядник Білан О.І. - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від 2 до 6 років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

 

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя),  старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини завершується показниками компетентності дитини.

Значне місце відведене розділу «Фізичний розвиток». У підрозділі «Основи здоров'я» виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я, як до цінності.

Мета реалізації підрозділу «Безпека життєдіяльності» - підготувати дітей до розв’язання складних  життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

У розділі «Соціально-моральний розвиток» введено напрями роботи «Духовне виховання», «Основи правової культури». Підрозділи «Ознайомлення з довкіллям», «Народознавство» включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, національною кухнею та народними ремеслами Західного регіону.

 Зміст підрозділу «Ознайомлення з природою» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника.

Підрозділ «Логіко-математичний розвиток побудований за напрямками: «Кількість та лічба», «Величина», «Геометричні фігури», «Орієнтування в просторі», «Орієнтування в часі». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Підрозділ «Основи економічної культури» ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в розділ «Мовленнєвий розвиток» уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання дітей елементів грамоти та підготовки руки до письма.

Художньо-естетичний розвиток представлений такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх та музичних творів введені твори авторів Західного регіону.

Для реалізації завдань креативного розвитку пропонується залучати дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміма, пошуково-дослідницька діяльність дітей тощо.

Беручи до уваги той аспект, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, то в програмі «Українське дошкілля» розглянуто такі види ігор: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор Галичини.

Систематизовано завдання з розвитку трудових умінь.

Показники компетентності вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.